Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00

Procedura reklamacyjna

PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

(https://www.lampyoutlet.pl) (POBIERZ .PDF)

1.Reklamacje dotyczące wad Towaru Konsument powinien kierować na adres Sprzedawcy   w formie pisemnej. O wysłaniu zawiadomienia można także poinformować Sprzedawcę drogą elektroniczną na adres mailowy: [email protected]

2.Konsument może skorzystać z dostępnego na stronie sklepu dokumentu „Formularz Reklamacji” (wzór do pobrania poniżej) 

3.Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis wady Towaru i żądanie Konsumenta, ewentualnie także dokumentację fotograficzną.

4.Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni.

Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.

5.Jeśli reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca podejmie odpowiednie działania zgodnie z żądaniem Konsumenta.

6.Zapewniamy możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami.

FORMULARZ REKLAMACJI

(https://www.lampyoutlet.pl) (POBIERZ .PDF)

Miejscowość, data………………………

Imię i Nazwisko konsumenta:

……………………………

Adres konsumenta:

……………………………

……………………………

Tel. Kontaktowy

……………………………

Adres e-mail:

……………………………

Nazwa i adres przedsiębiorcy:

P.P.H.U. „LAMPEX”

IMPORT-EKSPORT

Andrzej Zawisła

ul. Rogozińska 78

64-840 Budzyń

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI

Oświadczam, że zgłaszam reklamację w sprawie umowy sprzedaży, zawartej w dniu ………………………………………… i dotyczącej zakupu następującego towaru:

1) ………………………………………………………………… za cenę ……………………………………,

2) ………………………………………………………………… za cenę ……………………………………,

3) ………………………………………………………………… za cenę ……………………………………

Powyżej wskazany towar jest wadliwy, ponieważ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Do niniejszej reklamacji załączam / nie załączam* fotografie obrazujące ww. wadliwość towaru.

Powyżej opisana niezgodność towaru z umową jest istotna / nieistotna*.

W związku z powyższym, w razie uznania reklamacji, żądam**:

1) przedstawienia przez Państwa* propozycji w zakresie usunięcia wady,

2) wymiany towaru na nowy,

3) usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Państwa. Przyjmuję do wiadomości, że przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru bez wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby mnie inny sposób zaspokojenia;

4) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………

   Podpis konsumenta

*niniejsze oświadczenie należy wydrukować, wypełnić,

opatrzyć własnoręcznym podpisem i wysłać na podany

powyżej adres lub na [email protected] 

Witryna stworzona na platformie